ÚJDONSÁG!Cseperedő-fejlesztőprogram – segítség a fejlesztéshez, iskolaérettség felméréséhez... Tovább >>
ÚJDONSÁG!Élménypedagógia sulimagazinokkal - ROP '21: osztályszintű képességfejlesztés... Tovább >>

A mese szerepe az olvasás megszerettetésében

A mese a gyerekek számára lelki táplálék, mely szabályozza érzelmeiket, irányítja gondol­kodásukat, és befolyásolja a világról és önmagukról alkotott képüket. A mese elvarázsolja a hallgatóját, megnyugtatja, tanítja, és segíti eligazodni a világban. Alakítja a szókincset, fejleszti a fantáziát, a belső képalkotást, a képi gondolkodást, a memóriát, formálja az erkölcsi, eti­kai érzéket, javítja a konfliktusmegoldó készséget, küzdelemre, kitartásra és türelemre nevel.

A mese szerepe az olvasás megszerettetésébenA mesének a belső feszültségek újrakeretezésével gyógyító hatása is van, hiszen a mesehőssel azonosulva átélik azokat a megoldásokat, melyek segítik aktuális problémáik, félelmeik, szo­rongásaik feloldását, feldolgozását.

„Az értő olvasás alapja az, hogy a gyermek el tudja képzelni, amit olvas”

A belső képalkotás képessége nem csupán az érzelmi fejlődésben fontos. Az olvasás- és írástanulás során sokkal könnyedebben boldogulnak a rendszeresen mesét hallgató gyerme­kek, hiszen az értő olvasás alapja az, hogy a gyermek el tudja képzelni, amit olvas. A betűk egy­más után rendezése nyomán kialakuló szavak belső kép formájában megjelennek előttük. Így könnyebb azt megtartani emlékezetükben mindaddig, míg a többi szóból mondatok lesznek. A mondatnak megfelelően aztán folyamatosan alakulnak, változnak a belső képek.

Ugyanígy az íráshoz is szükséges a szavak képekké, majd szimbólumokká alakítása. A szimbólumok leraj­zolása, betűformákba öntése akkor lehetséges, ha sikerül a hangoknak megfelelő betűk belső képét felidézni, majd reprodukálni. „Képesnek lenni” – vagyis belső képeket alkotni tudni – ez az egyik legfontosabb alapképesség, ami a sikeres olvasás- és írástanulás alapja.

Mit tehet a szülő otthon a sikeres olvasás- és írástanulás érdekében?

Olvasson, meséljen sokat! Az esti tv-nézés helyett akár fejből, akár könyvből is mesélhet! Amikor ugyanis a szülő mesél, elindul a gyermek fantáziája, és a hallottakat belső képekké formálja. Ezek segítik a szá­mára eddig érthetetlen dolgok megértését, feszültséget okozó jelenségek feldolgozását.

A mesék hosszú évszázadok élettapasztalatai alapján kialakult szimbólumai olyan témákat érintenek, amikről a hétköznapokban nem is szoktunk beszélni. Életről, halálról, haragról, gyű­löletről, féltékenységről és ezek feloldásáról hall a gyermek, de a hallottak alapján csak annyit és úgy emel be, amennyire éppen szüksége van az ő életkorában, élethelyzetében. A mesék ismétlődő fordulatai segítik a belső biztonság kialakulását. A gyerekek sokszor igénylik, hogy egymás után újra és újra ugyanazt meséljük. Ez segít abban, hogy a számukra fontos problé­makört az ismerős történet biztonságában tudják egyre mélyebben átélni. A mesék ritmusa, dallama, szókincse segíti az erős belső képek kialakulását.

„Ha minden este, lefekvés előtt olvasunk egy-két mesét, vagy a ked­venc gyermekregény egy-két fejezetét, a rendszeres olvasás igénye beépül a napirendjükbe.”

A mesét hallgató gyermek tekintete befelé irányul. Miközben mondjuk a mesét, belső filmszerű képek peregnek előtte. Ezek a belső képek segítenek feldolgozni a félelmeit, vágyait, indu­latait. Ez a lelkiállapot hasonló ahhoz, amikor a felnőtt elmerül egy regény cselekményében, belehelyezkedik a szereplők érzéseibe, átéli az eseményeket.

Bár egyre több betűt ismernek, és néhány szót már ki is olvasnak elsőseink, az esti olvasás még jó ideig a szülő dolga. Ha minden este, lefekvés előtt olvasunk egy-két mesét, vagy a ked­venc gyermekregény egy-két fejezetét, a rendszeres olvasás igénye beépül a napirendjükbe. Ez a lelki táplálék később, amikor már maguknak fognak olvasni, remélhetőleg nélkülözhetet­len lesz.

Írta: Kálmán Marianna klinikai gyermek szakpszichológus

Megosztás: Facebook Twitter Viber

További cikkeink

Munkatársainkkal együtt hiszünk abban, hogy miközben tovább örökítjük értékrendünket a következő generációnak, fel is kell készítenünk őket az új ismeretek befogadására és a saját képességeik kibontakoztatására. A szülőkkel és pedagógusokkal felelősen együttműködve, a közös jövőnket építjük, egy minőségi élet lehetőségét megteremtve gyermekeink számára.

Még több cikk >>

Aktuális magazinjaink

Immár 20 éve készítünk izgalmas, szórakoztató magazinokat az 5-12 éves korosztály számára. Termékeink elsősorban a gyermekek szórakoztatását és fejlesztését segítik és egyaránt jól használhatóak mind családi körben, mind az oktatási intézményekben.

Lapozzon bele:

Graph-Art könyvajánló

Napjainkra a Graph-Art Magyarország piacvezető gyermekújság és könyvkiadójává vált: havonta az ismeretterjesztő, képességfejlesztő és szórakoztató kiadványokon túl 8 korosztályhoz igazított gyermekmagazint jelentetünk meg. Felelős kiadóként az alapötlettől a könyvtervezésen, szerkesztésen és az illusztráción át, egészen a tördelésig minden munkafolyamatot a saját munkatársainkkal végzünk el.

Ajánlott letöltések

Tarkabarka

1. osztály, Készségfejlesztés, Rejtvény

Hőlégballonon

2. osztály, Magyar, Nyelvtan, helyesírás

Az állatok

1. osztály, Környezetismeret, Állatvilág

Formakereső

1. osztály, Matematika, Mérések, geometria

Az éltető víz

4. osztály, Környezetismeret, Évszakok, időjárás

Párosító

1. osztály, Készségfejlesztés, Rejtvény

Állatlesen

1. osztály, Készségfejlesztés, Különbségkeresők, Rejtvény

Még több letöltés >>

Intézménykereső

Országszerte több ezer óvodában és iskolában rendelhetőek meg a Graph-Art Lap- és Könyvkiadó Kft. magazinjai és aktuálisan forgalmazott könyvei. (A könyveket is annál a pedagógusnál lehet megrendelni, aki a Tappancs, a Tudorka, és a többi magazin rendeléseinek összeírásával foglalkozik.) Az értékesítés kizárólag tanintézményekben történik, és a terjesztési időszak szeptembertől júniusig (a tanév végéig) tart.

A kereséshez adja meg a települést és / vagy az irányítószámot:

További oldalaink